Opdrachten 

VDVZ/VWS deelprogramma onderwijs en zingeving: beleid gemeenten
Projectleiding ontwikkelen workshop en handvatten om aandacht voor zingeving in gemeentelijk beleid te integreren

Saffier Wonen, zorg en revalideren
Ontwikkelen plan van aanpak voor de start van uitbouw van geestelijke zorg naar de eerste lijn

Woonlandschap De Leyhoeve
Ontwikkelen en modereren van twee inspiratiesessies over samenwerking familie en professionals, voor familie en professionals

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Ontwikkelen en geven van een workshop aandacht voor zingeving voor oudere bewoners

Vilans publicatie: in contact, hoeksteen van een wereldbaan
Bijdrage aan publicatie

Netwerk dementie Fryslân
Ontwikkeling en modereren van werkbijeenkomst van het netwerk om prioriteiten voor het volgende jaar uit te werken

Netwerk dementie Haaglanden
Begeleiding bij proefimplementatie Herziene Zorgstandaard Dementie

Mantelzorgpunt Sliedrecht
Begeleiding bij stimuleren respijtzorg mogelijkheden voor mantelzorgers in Sliedrecht

Netwerk dementie Eindhoven en omgeving
Begeleiding bij proefimplementatie Herziene Zorgstandaard Dementie

Catharinastichting
Advies en ondersteuning bij tot stand brengen eigentijdse vorm van daginvulling voor mensen met dementie

Cicero Zorggroep
Mee ontwikkelen en uitvoeren van een training voor verantwoordelijken welzijn en eten&drinken over Goed in Gesprek zijn met de client

Zonnehuis groep IJssel-vecht
Ontwikkelen en modereren visiebijeenkomsten netwerk dementie IJsselvecht

Cordaan
Uitvoeren van trainingen Familieparticipatie

SVRZ
Modereren van vier visiebijeenkomsten met elk 40 – 60 deelnemers

Brentano
Coaching bij meer muziek brengen in het leven van mensen met dementie

De Annenborch
Inventariseren van behoefte aan ondersteuning bij levensvragen

De Amerhorst
Zorgobservaties over aandacht voor levensvragen

Waardigheid&Trots/Vilans
Workshop Het Goede Gesprek

ZorgAccent
Uitvoeren van trainingen Familieparticipatie

ZonMW
Modereren van twee sessies over zingeving en over kunst in de zorg

Waalboog
Ontwikkelen en uitvoeren trainingen ‘Familieparticipatie’ en het ‘Goede Gesprek’

Volkaert
Zorgobservaties over aandacht voor levensvragen, begeleiding van leerwerkplaatsen hierover en training van medewerkers

TriviumMeulenbeltZorg
Adviseren over de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen en zorgobservaties over aandacht voor levensvragen

Sonneburgh
Ontwikkelen en uitvoeren trainingen ‘Familieparticipatie’

IZZ
Modereren van twee sessies met leden

Careyn
Ontwikkelen en uitvoeren trainingen het Goede Gesprek