Christien Begemann

Drijfveren

Laat ik beginnen met mijn drijfveren. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat mensen beweegt en wat het leven voor hen de moeite waard maakt. Als je oud wordt valt er veel weg; en daarom is het des te belangrijker om hierbij stil te staan.

Echt contact maken en open communiceren staan centraal in mijn werk.

Werkverleden en -heden

Al ruim 30 jaar ben ik  als ontwikkelaar, adviseur en trainer bezig met ouderen en met degenen die hen zorg en ondersteuning geven. De afgelopen jaren houd ik me veel met zingeving en levensvragen bezig. Na bijna vijftien jaar gewerkt te hebben bij Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, ben ik in ZinnigZorgen sinds 2017 zelfstandig werkzaam.

Ik werk met plezier nog samen met Vilans, doe ook opdrachten voor Reliëf  en werk voor individuele (zorg)organisaties. Ik ben een duizendpoot: van beleidsadvies, projectontwikkeling en training tot zorgobservaties, begeleide intervisie en gespreksbegeleiding.

Daarnaast ontwikkel ik programma’s op maat voor bijeenkomsten in opdracht van verschillende organisaties die ik vaak zelf modereer; kenmerkend daarin is dialoog, afwisseling en een in tijd en gewenst succes haalbare opzet.

De volgende thema’s staan centraal in mijn werk:

Zingeving en levensvragen

Dat lijkt een zwaar thema, maar dat is het lang niet altijd. Zingeving, levensvragen zijn verstopt in het dagelijks leven van ons allemaal. Hebben we zin in de dag die voor ons ligt? Hebben we doelen voor ogen, al zijn ze nog zo klein? Voelen we ons verbonden met anderen om ons heen, hebben we het gevoel van betekenis te zijn voor een ander? Kan ik mijn eigen leven beïnvloeden en heb ik een (beetje) beeld bij hoe dat leven is verlopen? En tot slot: kan ik me verbonden voelen met iets dat groter is dan ikzelf ben, bijvoorbeeld de natuur, een ideologie of een godsbeeld? Het is ontzettend belangrijk dat hier in de zorg aandacht voor is, zowel voor de zin-ervaring van cliënten en familie als van medewerkers.
Het allerbelangrijkste hierin is: open staan voor elkaar, echt luisteren, je verdiepen in de ander.

Cliëntgericht werken

Afstemmen op degene die zorg of ondersteuning nodig heeft: op wie diegene was en geworden is in de toenemende afhankelijkheid. Wat maakt voor diegene een dag de moeite waard? Kun je daar in je houding en gedrag aan bijdragen, en durf je daarin ook jezelf te laten zien? Komt het tot een ont-moeting?

Samenwerking tussen cliënt, familie, vrijwilligers en zorgmedewerkers

Een ander thema in mijn werk is samenwerking tussen cliënt, familie, vrijwilligers en medewerkers in de zorg. Mijn visie daarop is: komen tot gelijkwaardige samenwerking, waarin ieder vanuit de eigen rol een deskundige inbreng heeft en je elkaar daarin weet te vinden en waardeert.

Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik luister, rust en veiligheid creëer, me begrijpelijk en met humor uitdruk op verschillende niveaus en daarmee randvoorwaarden tref waarin mensen zich kunnen openstellen en ontwikkelen. Ik sluit nauw aan bij de situatie en wensen van de klant, verdiep me goed in wat het gewenste resultaat moet zijn voor ik iets ontwikkel. Ik ben betrouwbaar.